Zapisy dla grup zorganizowanych. Start: środa 6.04, godzina 12:00

Dodano 1.4.2022

MULTICENTRUM zaprasza nauczycieli szkół, przedszkoli i świetlic do zgłaszania się na zajęcia edukacyjne.

Start zapisów: środa 6 kwietnia od godz. 12:00
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą telefoniczną (tel. 22 614 60 70)

Najważniejsze informacje:

•  Przyjmujemy zapisy na trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
•  Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie od nauczycieli (opiekunów grup)
•  Zajęcia rozpoczynamy od 11 kwietnia
•  Nie zapisujemy na zajęcia dla grup zorganizowanych dzieci młodszych niż 5 lat
•  Jedna grupa może zapisać się na zajęcia raz w miesiącu. Każdej grupie przysługują maksymalnie dwa terminy.

Zajęcia odbywać się będą:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek w godzinach 13:00-15:00
Środa, Piątek w godzinach 10:00-12:00

Tematy zajęć będą ustalane z nauczycielami (opiekunami grup) indywidualnie.
Grupy szkolne mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
Grupy przedszkolne (wiek dzieci od 5 lat) mogą liczyć maksymalnie 24 osoby.

Każda grupa przychodząca na zajęcia do MultiCentrum jest dzielona na mniejsze grupy (dwie lub trzy).
Każda grupa realizuje dwa tematy, w dwóch różnych działach podczas jednego spotkania.

W MultiCentrum obowiązuje zmiana obuwia oraz zakaz spożywania jedzenia.
Nauczyciel (opiekun grupy) zobowiązany jest potwierdzić udział grupy w zajęciach najpóźniej 5 dni przed zarezerwowanym terminem i ustalić tematy zajęć.
Nauczyciele (opiekunowie grupy) mają obowiązek przebywać na terenie MultiCentrum podczas zajęć i dbać o odpowiednie zachowanie dzieci.

Należy informować o rezygnacji z zajęć (prosimy nie blokować miejsc dla innych grup).

Zapraszamy.

MULTICENTRUM 

Oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

 

ul. Porajów 14

03-188 Warszawa

Telefon22 614 60 70

e-mail: biuro@multicentrum.warszawa.pl

 

Dni i godziny otwarcia (rok szkolny):

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 13:00-19:00

Środa, Piątek: 10:00-16:00

Soboty (wybrane): 10:00-15:00

Styczeń – 28 / Luty – 25 / Marzec – 25

Kwiecień - 22 / Maj - 27 / Czerwiec - 24

Dni i godziny otwarcia (wakacje):

Poniedziałek, Środa, Piątek: 10:00-16:00

Wtorek, Czwartek: 13:00-19:00

 

 

 

Napisz do nas.

 

Informacja o plikach cookie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą "Prawo telekomunikacyjne" jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że strona wykorzystuje pliki Cookie, które mogą być używane w celu:

Zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji strony (np. po wciśnięciu przycisku "Zamknij" na pasku "Informacje o plikach cookie" zostanie zapisany plik Cookie blokujący go przez 30 dni).

Zapamiętywania zawartości pól formularzy (np. formularz logowania) aby nie było konieczne ponowne logowanie.

Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe logowanie się na podstronach serwisu.

Pliki cookies pozostawiane przez stronę nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami Cookie znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek.

Informacja "RODO"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.


Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest: Robert Cielma, e-mail: iod@bibliotekabialoleka.pl

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi


Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

Szczegółowe Informacje