Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zakupimy dla MultiCentrum narzędzia dydaktyczne do zajęć z robotyki i kodowania. Wyposażenie w nowoczesne pomoce pozwoli na realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty przeznaczone będą dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli, jak również dla indywidualnych uczestników w ramach zajęć popołudniowych.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych

  https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl

Udostępnij

Ostatnie wiadomości