DLA RODZICÓW

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Popołudniowe warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które chcą poszerzać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w cyklach dwumiesięcznych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Uczestnik warsztatów musi mieć ukończony wiek wymagany w przypadku danych zajęć.

Na zajęcia obowiązują zapisy. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA RODZINNE

W soboty organizowane są zajęcia rodzinne przeznaczone dla dzieci i rodziców lub opiekunów.

Warsztaty umożliwiają wspólną naukę i zabawę, a także przyczyniają się do pogłębiania więzi rodzinnych.

Uczestnik warsztatów musi mieć ukończony wiek wymagany w przypadku danych zajęć.

Na zajęcia obowiązują zapisy. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na zajęcia popołudniowe i sobotnie przyjmujemy telefonicznie pod numerem 22 614 60 70 lub mailowo: biuro@multicentrum.warszawa.pl

Wstęp na wszystkie zajęcia jest bezpłatny.

Warunkiem korzystania z zajęć w MultiCentrum jest posiadanie aktywnej (bez założonych blokad) karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka.

Osoby, które nie posiadają karty mogą ją wyrobić w MultiCentrum lub w innej placówce bibliotecznej na terenie dzielnicy.

Podczas zapisu konieczne jest posiadanie karty bibliotecznej przez uczestnika zajęć i podanie jej numeru.

W przypadku zgłoszenia mailowego prosimy o podanie następujących danych:

Nazwisko i imię uczestnika zajęć / numer karty bibliotecznej uczestnika / e-mail / numer telefonu kontaktowego / dział / numer grupy

Przed zapisem na zajęcia należy zapoznać się z regulaminem MultiCentrum.

DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do MultiCentrum na zajęcia edukacyjne grupy zorganizowane ze szkół, przedszkoli i świetlic.

Grupy zorganizowane przyjmujemy od poniedziałku do piątku:

  • Poniedziałki, Wtorki, Czwartki w godzinach 13:00-15:00
  • Środy i Piątki w godzinach 10:00-12:00

Zapisu na zajęcia dokonać mogą wyłącznie nauczyciele lub opiekunowie danej grupy (nie przyjmujemy zgłoszeń od rodziców).

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 614 60 70

Tematy zajęć ustalane są z nauczycielami (opiekunami grup) indywidualnie.

Grupy szkolne mogą liczyć maksymalnie 30 osób.

Grupy przedszkolne (wiek dzieci od 5 lat) mogą liczyć maksymalnie 24 osoby.

Nie zapisujemy na zajęcia dla grup zorganizowanych dzieci młodszych niż 5 lat.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat.

Każda grupa przychodząca na zajęcia do MultiCentrum jest dzielona na mniejsze grupy (dwie lub trzy). Każda grupa realizuje dwa tematy, w dwóch różnych działach podczas jednego spotkania.

Ważne informacje:

  • wstęp na zajęcia jest bezpłatny
  • obowiązują zapisy telefoniczne
  • o zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń
  • nauczyciel (opiekun grupy) zobowiązany jest potwierdzić udział grupy w zajęciach najpóźniej 3 dni przed zarezerwowanym terminem
  • nauczyciele (opiekunowie grupy) mają obowiązek pozostawać na terenie MultiCentrum podczas zajęć i dbać o odpowiednie zachowanie dzieci
  • należy informować o rezygnacji z zajęć (prosimy nie blokować miejsc dla innych grup)
  • w MultiCentrum obowiązuje zmiana obuwia oraz zakaz spożywania posiłków

Regulaminy

Informacja o plikach cookie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą „Prawo telekomunikacyjne” jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że strona wykorzystuje pliki Cookie, które mogą być używane w celu:

Zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji strony (np. po wciśnięciu przycisku „Zamknij” na pasku „Informacje o plikach cookie” zostanie zapisany plik Cookie blokujący go przez 30 dni).

Zapamiętywania zawartości pól formularzy (np. formularz logowania) aby nie było konieczne ponowne logowanie.

Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe logowanie się na podstronach serwisu.

Pliki cookies pozostawiane przez stronę nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami Cookie znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek.

Informacja "RODO"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.

Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest: Robert Cielma, e-mail: iod@bibliotekabialoleka.pl

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi

Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

Szczegółowe Informacje